Parkolásból végrehajtás

Ügyfelünk megvásárolt egy használt személygépjárművet. Ügyintézés céljából az egyik hivatalnál megállt pár percre. Rövid idő alatt végzett az adminisztrációs teendőjével, így nem tartózkodott huzamosabb ideig az épületben. A gépjárművén azonban megtalálta a tilos parkolás miatt elhelyezett bírság cédulát.- A történet innen válik érdekessé…

Az esetet nehezíti, hogy –mint utóbb kiderült-, a volt tulajdonost az eljáró szabálysértési hatóság gyorshajtás miatt közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte. Az ügyfél személygépjárműjét ezután a közlekedési hatóság bírósági végrehajtás iránt nyújtott be igényt. Irodánk végrehajtási kifogást nyújtott be, mivel a bírság összege csupán a töredéke a jármű értékéhez képest.

Az 1994.évi LIII. törvény rendelkezik a végrehajtási kifogásról, amelynek szabályai a következők:

217. § (1) A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése) ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást (a továbbiakban: kifogás) terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz. E § alkalmazásában a végrehajtási eljárás szabályainak lényeges megsértése az olyan jogszabálysértés, amelynek a végrehajtási eljárás lefolytatására érdemi kihatása volt.

(2) A kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt – a kifogásolt intézkedésre vonatkozó iratok másolatával együtt – 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani, amennyiben a kifogást előterjesztő a későbbi tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét kellően igazolja. A végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

A legjobb tanács, amit adhatunk az ehhez hasonló kellemetlen helyzetek kialakulása ellen: lehetőség szerint, mindig előre tájékozódjunk arról, hogy:

–          Milyen ügyletet kívánnak kötni

–          Az ügylet tárgyát képező dolog milyen jogi tulajdonsággal bír

–          A kívánt ügyletet milyen feltételekkel kötik meg

Ezenkívül még nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat minden körülmények között tartsuk be, mivel az eljáró szervek a jogtalan helyzet fennállására alapítják hatósági cselekményüket.

Szerző: Dr. Szakadáth Gábor

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.