Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)alapján az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére a panaszt kivizsgálja, azaz hatósági eljárást folytat le annak érdekében, hogy történt e hátrányos megkülönböztetés. Ha történt, akkor a hatóság szankciót alkalmaz.

Az alábbi ügyben az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárását fogjuk kezdeményezni:

Az ügy előzménye, hogy ügyfelünk első sorban azért fordult hozzánk, mert a munkáltatója jogellenesen megszüntette a munkaszerződését.
Azonban a dolgok nem maradtak ennyiben, hanem tovább bonyolódtak.

Az új év első napjaiban az ügyfelünk lakóhelyének a polgármestere összehívta a közmunkásokat és tájékoztatta őket az évben várható változásokról. Kiemelte, hogy 20 emberrel kevesebb közmunkást fog tudni foglalkoztatni, mivel az ügyfelünk pert indított ellene mint volt munkáltató ellen. Így azon személyek akiket nem fognak tudni foglalkoztatni, mindezt köszönjék az ügyfelünknek.

Ezen információk tudatában úgy döntöttünk, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulunk, mivel úgy gondoljuk, hogy az ügyfelünket a polgármester politikai vagy más véleménye miatt kezeli a fent leírtak szerint. Így kimeríti az Ebktv. 10. § (1) bekezdésében megfogalmazott zaklatást.

A jogszabály szerint az egyenlő bánásmód követelménye akkor sérült, ha valaki, vagy valamely csoport ún. védett tulajdonsága (nem, faj, bőrszín, nemzetiség, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelve fogyatékosság, egészségi, családi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződése, életkora, politikai vagy más véleménye, társadalmi származás, egyéb helyzet) miatt más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez vagy csoportokhoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek és tárgyilagos mérlegelés szerint ennek nincs ésszerű indoka. Ebben az esetben beszélünk hátrányos megkülönbözetéséről.

A Hatóság a védett tulajdonságokon alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyeket vizsgál. A hatóság a fent leírt feltételek teljesülése – védett tulajdonság és valószínűsíthető konkrét sérelem – esetén van hatásköre az eljárást megindítani a sérelmet szenvedett kérelmére. A hatóság az eljárás során azt vizsgálja, hogy a kérelmezőt a jogszabály által védett tulajdonsága miatt érte a más védett tulajdonsággal nem rendelkező személyhez képest hátrány. A hatósági eljárás további feltétele, hogy a kérelmező által megjelölt védett tulajdonság ok-okozati összefüggésben legyen a konkrét sérelemmel.

Zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás

Ebktv. 10. § (1)Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

 

Szerző: Habeas Corpus Egyesület

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.