Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Unió területén érvényes társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1408/71-es EGK Rendelet négy alapelvének egyike az egyenlő elbánás elve. Ennek értelmében az Európai Unió területén belül az-az állampolgár, aki rendelkezik járulékalapot képező jövedelemmel és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy más okból kifolyólag biztosítottnak minősül, a lakóhelyén és tartózkodási helyén igénybe veheti a társadalombiztosítási ellátásokat. 

A fentiekre alapozva az Európai Bizottság döntése alapján az EGT tagállamai 2004. június elsejétől vezették be az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (EEK). A külföldi egészségügyi szolgáltatók 2006. januártól a magyar biztosítottaktól is csak az EEK-t kötelesek elfogadni.

Az EEK révén olyan ellátások vehetők igénybe, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé váltak; az orvosilag szükséges egészségügyi ellátások körének meghatározása tagállami hatáskörben történik, arról kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.
A kártyával csak olyan orvoshoz, rendelőbe, kórházba lehet menni, aki, vagy amely szerződött szolgáltatója az adott ország egészségbiztosítási szervezetének, a szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a kártya nem fedezi, azt a beteg saját maga fizeti.

Maga a kártya bármelyik egészségbiztosítási pénztár ügyfélszolgálatán kiváltható. A kártya igényléséhez szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya, és taj-kártya bemutatása. A kártya igénylése költség, és illetékmentes, és személyes ügyintézés esetén alig vesz igénybe harminc percet.
Természetesen a hatóság lehetővé teszi az elektronikus úton, valamint postai úton történő igénylést is, azonban számolni kell azzal, hogy technikailag a kártya kiállítása hosszabb időt vesz igénybe. Jelenleg az EEK három éves, határozott időre szól, mely pozitív változást jelent a korábbi egyéves időtartammal ellentétben.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító  egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget.

Ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a kártyát kibocsátó  egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új kártyát.

A kártya jogosultja részére lehetővé válik, hogy uniós tagállamban történő ideiglenes tartózkodása esetén, az érintett tagállam a magyar egészségbiztosítása terhére ellátást biztosítson a számára. Fontos, hogy magyar társadalombiztosítási jogviszony fennállása esetén biztosított a külföldi szolgáltatás is, azaz magánkórházak ellátására nem jogosít fel, ez változatlanul térítést jelent az érintett beteg számára.
Különösen fontos, hogy a kártya alapján a tagállam egészségügyi szolgáltatója (például: kórháza) kizárólag azokat az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtja, melyeket az érintett tagállam jogszabálya egyébként is lehetővé tesz. Amennyiben az érintett tagállam joga önrészt, vagy költségtérítést tesz kötelezővé egy egészségügyi ellátás során, úgy az nem rendezhető a kártya terhére, tehát azt a betegnek kell finanszíroznia.

Az ellátás okának az adott tagállamban való tartózkodás során kell jelentkeznie, vagy olyan mértékben súlyossá válnia, hogy beavatkozás válik szükségessé.  Amennyiben tehát a turista olyan betegségben szenved, amelynek kezelése ráér, esetleg az adott tagállamban is csak előjegyzéssel, várakozással lehet hozzájutni, akkor az ellátás már nem feltétlenül indokolt.
A gyógyszer tekintetében sem egyszerű a helyzet: ha a gyógyszer felírását a kezelőorvos szükségesnek tekinti, és az adott ország biztosítottjainak az a gyógyszertámogatással jár, akkor ugyanolyan feltételek mellett kiváltható, mintha az illető helyi biztosított lenne.

Sürgős, illetve orvosilag szükségesnek ítélt egészségügyi ellátás esetében a kártyát felmutatók ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint az adott ország biztosítottjai, ezeket önrész nélkül állja a biztosító. A helyi jogszabályoktól függetlenül sürgős és szükséges ellátásnak minősül az Európai Bizottság szerint a terhesség/szülés, a dialízis kezelése és az oxigénterápia. Minden olyan szolgáltatás viszont, amit előjegyzés mellett lehet igénybe venni, nem finanszírozható a magyar társadalombiztosítás terhére.
Az olyan spontán megbetegedés esetén, mint a gyomorrontás, vakbél-gyulladás, baleseti sérülés vagy fertőzés igénybe vehető az orvosi ellátás az Európai Kártya ellenében.

Vannak azonban olyan tagállamok, ahol az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellett is kell térítést fizeti az ottani egészségügyi szolgáltatónak.
Ez előfordulhat például az országonként eltérő nagyságú vizitdíj miatt (mivel alanyi jogon és minden igénybe vevő által fizetendő általány díjról van szó), vagy azért, mert egyes államokban (pl. Ausztriában) minden vényre kiváltott gyógyszer után receptdíjat kell fizetnünk. Görögországban pedig például a gyógyszer és egészségügyi szolgáltatás bizonyos százalékát minden igénybevevő köteles megfizetni.
Belgiumban, Franciaországban és Finnországban úgynevezett visszatérítéses rendszer működik, melynek lényege, hogy a beteg köteles megelőlegezni az egészségügyi szolgáltatás költségeit. A visszatéríthető összeg megfizetését, pedig az illetékes társadalombiztosítási szervtől kérheti. [1][2]

Szerző: Dr. Égerházi Zsuzsanna

Források:
[1] Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése – 2012. 02. – http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ELLATASMO/EU_KARTYA_2012_02.PDF – 2012-10-16

[1] Utazásnál óriási segítség az Európai Egészségbiztosítási Kártya – 2012. 05. 30.  – http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20120530-utazasnal-oriasi-segitseg-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya.html – 2012-10-16

 

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.