Fogyasztói jogok!

Sokszor felmerült ill. felmerül a kérdés, hogy a fogyasztóknak mihez van joguk.
Önnek, mint fogyasztónak joga van: 

 1. a tájékoztatáshoz
 2. az elálláshoz és a felmondáshoz 
 3. a jogorvoslathoz;

A tájékoztatáshoz való jog az Ön egyik legfontosabb joga, hiszen a megfelelő információk birtokában képes felelős pénzügyi döntéseket hozni. A szolgáltatók számára törvények rögzítik, miről informálják Önt a szerződése megkötése előtt, illetve a szerződés során.

Nagyon fontos, hogy a szerződés megkötése előtt alaposan tájékozódjon!

Jó, ha tudja, hogy a szolgáltató köteles megfelelő tájékoztatást adni, például

 • a kínált pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról;
 • a panaszkezelés menetéről és további jogorvoslati lehetőségekről;
 • az általános szerződési feltételek köréről;
 • adatvédelmi szabályokról;
 • a kamatokról, költségekről, kamatszámítás módjáról, és a kamat egyoldalú módosításának lehetőségéről, és annak menetéről;
 • árfolyamkockázatról;
 • felmondás és elállás lehetőségéről;
 • szerződés megszűnéséről és megszüntetéséről;
 • szerződéses biztosítékokról stb.

A jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás/felmondás jogát. Ugyanakkor Ön, mint fogyasztó csak a meghatározott feltételek – pl. határidők betartása – teljesülése esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.

 Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon! Kérdezzen rá, hogy:

 • milyen esetekben, illetve
 • meddig

illeti meg Önt a szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának lehetősége.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön fogyasztási hitelszerződést kötött (pl. áruhitel)…

 • határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel. 

 • A szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

 • A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

 • Fontos még: ha a fogyasztó a hitelszerződéstől eláll, azzal a hitelhez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja (pl. folyószámlahitel és bankkártyaszerződés). Ez fordítva is igaz! Ha egy terméket vásárolunk, és a vásárlástól elállunk, ez egyben a vásárláshoz kötött hitelszerződést is felbontja (pl. vasalót veszünk áruhitel segítségével).

E rendelkezések NEM vonatkoznak a jelzáloghitel-szerződésekre! Jelzálog-hitelszerződés esetén határidő nélkül állhat el vagy mondhatja fel a szerződést. E feltételeket a szerződés tartalmazza! 

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

 • A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést.

 • Fontos még: a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

 • Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Jó, ha tudja, hogy Ön értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során…

 • A törvényi feltételek fennállta esetén jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. Ez esetben Ön követelheti a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségek és károk megtérítését.

 • Amennyiben Ön rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, azt bármikorindokolás nélkül, írásban felmondhatja, de egyidejűleg egy másik számlavezetőt kell megneveznie.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést kötött (pl. amikor bankszámlát nyit,

 • Ön – felmondási idő kikötésének hiányában – a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási idő egy hónapnál hosszabb nem lehet.
 • Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamú, a keretszerződést Ön az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
 • Felmondás esetén a szolgáltató köteles Önnel elszámolni.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését (pl. interneten kötött biztosítást…

 • A szerződéstől – a speciális eseteket, illetve a kivételeket leszámítva – a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Speciális esetek, amikor a határidők másként alakulnak:

  • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén 30 nap;

  • Biztosítási szerződés esetén nem illeti meg az elállási jog, ugyanakkor szerződését 14 napon belül felmondhatja;

 • Kivételek – mely esetekben Önt, mint fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:

  • A legtöbb pénzügyi eszköz (pl. részvény, kötvény, befektetési jegy) vonatkozásában;

  • Az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások esetében, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot;

  • A szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg!

Jogorvoslathoz való jog:

Ha Önnek valamely pénzügyi szervezet magatartásával vagy mulasztásával, esetleg a kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van kifogása, úgy

 • panaszával a szolgáltatóhoz;
 • jogszabálysértés esetén fogyasztói kérelemmel a Felügyelethez;
 • szerződéssel kapcsolatos viták esetén beadvánnyal a Pénzügyi Békéltető Testülethez;
 • vagy keresettel a bírósághoz

fordulhat.

A vitarendezés mentéről és a vitarendezési fórumokról a következő írásunkban számolunk be.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.