Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.
A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkü lönböztetést: ilyen a nem, bőrszín, nemzetiséghez való tartozás, fogyatékosság, politikai vélemény, családi állapot, terhesség, szexuális irányultság, életkor, vagyoni helyzet stb.
Ha Ön úgy érzi, hogy védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor keresse fel a hatóságot!

Diszkrimináció típusai:

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik, ha egy személy vagy csoport kedvezőtlenebb bánásmódban részesül a védett tulajdonsága miatt, mint más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport.

Közvetett a hátrányos megkülönböztetés akkor, ha egy intézkedés látszólag semleges és elfogulatlan, theát úgy tűnik nem sérti az egyenlő bánásmódot, de a védett tulajdonságokkal rendelkezőket különösen hátrányosan érinti.

Közvetett hátrányos megkülönböztetésvalósul meg  például,  ha  egymunkakör betöltéséhez a munkáltató indokolatlanul 10 év megszakítatlan munkaviszonyt  követel meg, s ezáltal kiszorít­ja a munkához való hozzájutásból mindazokat, akik szülés  és gyermek gondozás miatt megsza­kították a munkaviszonyukat valamennyi  időre (vagyis a 25 és 35év közötti nők többségét).

Zaklatás akkor valósul meg,ha a védett tulajdon­sággal rendelkező személyekkel szemben  –e tu­lajdonságuk miatt–  olyan,  emberi  méltóságot sértő magatartást tanúsít valaki, amelynek célja vagy hatása, hogy velük szemben  megfélemlítő, ellenséges,megalázó, megszégyenítő vagy táma­dó környezet alakuljon ki.

Jogellenes elkülönítés akkor történik,amikor a fenti tulajdonságai alapján egyesszemélyeket, vagy személyek  egy csoportját a velük összeha­sonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek  csoportjától–anélkül,  hogy azt tör­vény kifejezetten megengedné  –elkülönítenek.

Kik fordulhatnak a hatósághoz?

Bárki fordulhat aki úgy érzi, hogy vele szemben megsértették az egyenlő bánásmód követelményét.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek:

A hatósághoz írásban benyújtott kérelemben a pana­szosnak valószínűsítenie kell, hogy hátrány érte, és hogy ez a hátrány vagy kedvezőtlen bánásmód milyen védett tulajdonságára vezethető vissza.
A kérelemnek tartalmaznia kell a panaszos nevét, lakcímét, valamint a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérését, a sérelmezett cse­lekmény helyének, idejének, egyéb körülményeknek a leírását, és a bepanaszolt szerv vagy sze­mély ismert adatait is.

Személyesen  felkeresheti  egyenlőbánásmód­ referenseinket a megyeszékhelyeken is!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetőségei:

Telefon: +36­1 795­2975
E­mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.