2015. február hónap bejegyzései

A házassági vagyonjog főbb szabályai a római jogban

Azzal a ténnyel, hogy a római jog páratlanul fejlett volt, nemcsak a jogászok vannak tisztában. Számomra mai napig hihetetlen, hogyan lehetett a jogélet már ennyire fejlett több mint két évezreddel ez előtt. Az alábbiakban a házasság vagyonjogi sajátosságait mutatom be röviden, mely hűen tükrözi azt, hogy jogi szabályozásra már ezekben a korai időkben is nagy szükség volt.
Folytatás

„Készíthetek egy fotót?”- avagy képmáshoz fűződő jog helyzete az új Ptk-ban egy jogeseten keresztül

2014. március 15.-öt követően, mint sok más szabály, a képmáshoz fűződő jog helyzete is változott az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével. Ez esetben olyan témakörről beszélünk, amely bárkit érinthet, akár mint jogsértő, vagy mint akinek a jogát megsértették, így indokoltnak láttuk, hogy egy rövid jogeseten keresztül áttekintsük az új Ptk. vonatkozó szabályait.
Folytatás