2015. január hónap bejegyzései

Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)alapján az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére a panaszt kivizsgálja, azaz hatósági eljárást folytat le annak érdekében, hogy történt e hátrányos megkülönböztetés. Ha történt, akkor a hatóság szankciót alkalmaz. Folytatás