2014. október hónap bejegyzései

A sérelemdíj főbb vonásai

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv számos újításainak egyikeként került bevezetésre a sérelemdíj, mely a személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható szankció. Előzményeként említést érdemel a nem vagyoni kártérítés, mely ugyancsak személyiségi jogsérelem következtében volt igénybe vehető, ám az évek során e jogintézmény számos változáson ment át, helye többször is változott az 1959. évi IV. törvényben, míg végül bevezetésre került helyette a sérelemdíj. Folytatás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Unió területén érvényes társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1408/71-es EGK Rendelet négy alapelvének egyike az egyenlő elbánás elve. Ennek értelmében az Európai Unió területén belül az-az állampolgár, aki rendelkezik járulékalapot képező jövedelemmel és járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy más okból kifolyólag biztosítottnak minősül, a lakóhelyén és tartózkodási helyén igénybe veheti a társadalombiztosítási ellátásokat. 
Folytatás